Product added to wishlist
View Wishlist

Trygg E-handel

Trygg E-handel Logga

Svensk Distanshandel har satt upp vissa riktlinjer för företag på nätet. Dessa riktlinjer ska göra handlandet enklare och tryggare för kunden! Alla företag får inte använda ”trygg e- handels” loggan utan man måste uppfylla 10 grundkrav. Dessa är:

1. Företagsuppgifter
Det skall tydligt framgå företagets fullständiga namn samt juridiska person (om detta är något annat), organisationsnummer, gatuadress, e-postadress och/eller telefonnummer dit konsumenten kan framställa eventuella klagomål. Om man har speciella öppettider för sin kundsupport skall dessa tider tydligt framgå på hemsidan.

2. Produkten och totalkostnader
Det skall tydligt framgå om varan/tjänsten kan användas i Sverige. Dessutom skall konsumenten kunna se vad totalpriset är – inkluderat moms och andra skatter, avgifter och totala leveranskostnader. Säljare skall specificera den tid under vilken ett erbjudande gäller samt om varan finns i lager alternativt om den kan levereras enligt angivna villkor

3. Leveranstider
Konsumenten skall vid köptillfället informeras om maximal leveranstid från det att beställning gjorts. Om företaget INTE kan leverera inom avtalad tid skall konsumenten utan dröjsmål informeras om anledningen till förseningen och upplysas om en ny leverenstidpunkt. Konsumenten skall då ha rätt att häva köpet utan kostnad. Har konsumenten betalat i förskott skall återförsäljaren returnera pengarna inom 30 dagar.

4. Garantier
Om garantier ges, skall villkoren för dessa tydligt framgå. Det skall även framgå om garantin gäller i Sverige

5. Ångerrätt
Konsumenten skall informeras om vad som gäller vid ångerrätt samt namn och adress dit man som konsument kan vända sig. Konsumenten skall ha rätt att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att varan fungerar.

6. Reklamation
Konsumenten skall informeras om vad som gäller vid reklamationer samt namn och adress dit man som konsument kan vända sig. Konsumenten skall ersättas för eventuella fraktkostnader. Trygg e-handels godkända företag lovar att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer

7. Manualer
Om produkten kräver en manual skall sådan ingå på svenska i fysisk eller digital form.

8. Försäljning till minderåriga.
Företaget får inte ingå avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

9. Finansiell säkerhet
Företaget skall kunna uppvisa en finansiell stabilitet och god kreditvärdighet. Detta kommer att kontrolleras av oberoende part.

10. Säkra betalningslösningar
Företaget skall tillhandahålla en säker betalningslösning som krypterar känslig information om konsumentens kortuppgifter vid transaktionstillfället samt ha säkerställda rutiner för hur man hanterar konsumentens kort- och personuppgifter efter transaktionen.

 

Kort och gott, företag med e- handles loggan kan du lita på!

Läs mer om trygg e- handel här!

Cookies, bla, bla, bla…
Fortsätter du godkänner du.
 Vad är cookies? 

Jag förstår.